The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Post by: webams | 09/09/2023 | 835 reads

Thực hiện Kế hoạch số 1297/KH-BGDĐT ngày 03/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023;

Quyết định số 2229/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023;

Công văn số 2850/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 08/8/2023 của Sở GDĐT Hà Nội về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1.1Bảng ADành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên)

II. NỘI DUNG CUỘC THI

 – Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ.

– Nội dung cơ bản trong: “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

– Những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

– Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 37 năm đổi mới (1986-2023), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

– Những chủ trương lớn trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ, HÌNH THỨC THI VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÁC VÒNG THI
3.1. Cách thức đăng ký:
– Thí sinh đăng ký tài khoản và dự thi thử trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn, từ 09h00 ngày 21/8/2023 (thứ Hai). Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi. Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham gia dự thi.

– Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban Tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử sau:

http://hocvalamtheobac.vn;  Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.

3.2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến (từ vòng loại đến vòng chung kết) trên website: http://hocvalamtheobac.vn.

 – Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật tại website.

– Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong mỗi vòng thi là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 4.1. Thời gian thi thử:

Bắt đầu từ 9h00 ngày 21/8/2023 đến 22h00 ngày 31/8/2023.

4.2. Thời gian thi:

Từ 09h00 ngày 11/9/2023 đến 9h30 ngày 26/11/2023

 4.3 Thời gian tổ chức các vòng thi 

4.3.1. Vòng loại: Từ 9h00 ngày 11/9/2023 đến 22h00 ngày 31/10/2023.

– Tuần 1: Từ 9h00 ngày 11/9/2023 đến 22h00 ngày 17/9/2023.

– Tuần 2: Từ 09h00 ngày 25/9/2023 đến 22h00 ngày 01/10/2023.

– Tuần 3: Từ 09h00 ngày 09/10/2023 đến 22h00 ngày 15/10/2023.

– Tuần 4: Từ 09h00 ngày 23/10/2023 đến 22h00 ngày 29/10/2023.

 

Thông báo Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 chính thức được triển khai. Kế hoạch, Thể lệ vui lòng truy cập link sau:

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023