The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

A -  Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 – 2021

STT

Họ và Tên

Chức danh

Ghi chú

1

Phan Hồng Anh

Bí thư Đoàn trường

Giáo viên

2

Nguyễn Văn Định

Phó Bí thư Đoàn trường

Giáo viên

3

Đỗ Nguyễn Quỳnh Mai

Phó Bí thư Đoàn trường

Học sinh

4

Nguyễn Ngọc Duy Anh

Ủy viên

Học sinh

5

Trần Thùy Dung

Ủy viên

Học sinh

6

Phan Thanh Hằng

Ủy viên

Học sinh

7

Nguyễn Thế Việt Hùng

Ủy viên

Học sinh

8

Khương Bảo Khánh

Ủy viên

Học sinh

8

Lê Thùy Linh

Ủy viên

Học sinh

10

Trần Khánh Linh

Ủy viên

Học sinh

11

Nguyễn Hiểu Minh

Ủy viên

Học sinh

 

   


B -  Phụ trách Đội nhiệm kỳ 2020 - 2021

STT

Họ và Tên

Chức danh

Ghi chú

1

Cao Văn Dũng

Tổng phụ trách Đội

Giáo viên

2

Lê Hồng Hạnh

Phó tổng phụ trách Đội

Giáo viên

Ban chỉ huy Liên đội

STT

Họ tên

Lớp

Chức danh

1

Phạm Vũ Quý

9C

Liên Đội Trưởng

2

Nguyễn Ngọc Minh Duy

9A

Liên Đội phó

3

Nguyên Xuân Mai

8Man

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Phương Minh

8A

Ủy viên

5

Cao Thiện Nhân

9B

Ủy viên