The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM

>> Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhiệm kỳ 2020 - 2025

>> Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng 

>> Đại hội chi bộ trực thuộc trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhiệm kì 2017-2020

>> Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

>>  Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam học tập nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XVI 2016

>> BÁO CÁO KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ QUÝ I NĂM 2016 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÍ II - NĂM 2016

>> Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2010 - 2015)

>> Đảng bộ trường THPT chuyên Amsterdam tập trung trí tuệ tổ chức thành công đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015)

>> Hội nghị: Triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; và triển khai kế hoạch năm học 2011- 2012

>> Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2011 (21/12/2011)

 >> Nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (09/01/2012)

 >> Các hoạt động chào mừng 82 năm ngày thành lập ĐCSVN của Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (03/02/2012)

>> HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TW ĐẢNG KHÓA XI; SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÍ II NĂM 2012; KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH THEO NGHỊ QUYẾT TW4 (29/08/2012)

>> Triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng khóa XI; Sơ kết công tác Đảng quý I/ 2013; Triển khai kế hoạch quý II/ 2013 (27/3/2013)