The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đưa lên bởi: longcv | 06/02/2012 | 5141 lượt xem

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ các cấp, trong Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2011, đồng chí Lê Thị Oanh, Bí thư Đảng Ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ rõ và đặc biệt nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ năm 2012.

ĐẢNG BỘ QUẬN BA ĐÌNH

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÀ NỘI - AMSTERDAM

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 9  tháng 1  năm 2012

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2012

CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM

 

   Là 1 trong 12 Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” năm 2011 của  quận Ba Đình, phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ nỗ lực, phấn đấu, gương mẫu đi đầu để tiếp tục hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ dào tạo học sinh giỏi của Thủ đô Hà Nội. Năm 2012, Đảng bộ sẽ tập trung vào việc thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm:

  1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện cuộc vậnđộng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên đề toàn khóa của Quận ủy nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong nhà trường giai đoạn 2012-2015.

2. Tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy gắn với xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quy định mối quan hệ công tác của 4 chi bộ Đảng với tất cả các bộ phận trong trường. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục năm 2012, triển khai thực hiện “nếp sống văn minh, thanh lịch” đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường các chuyên đề nhằm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ công dân Thủ đô phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và xúc cảm.

3. Tích cực đổi mới công tác cán bộ, chú trọng tổng kết kinh nghiệm, đánh giá và chủ động đề xuất trong công tác tuyển dụng, đánh giá, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sắp xếp và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảm bảo việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ được chặt chẽ, khoa học, phát huy dân chủ nhằm quản lý, phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ trong trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

4. Chủ động thiết kế, đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường: vừa có đạo đức cách mạng, có năng lực trình độ tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tích cực tổ chức các chuyên đề giảng dạy theo nhu cầu và đặc thù từng giai đoạn để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ QLGD; Khuyến khích nâng cao số lượng giáo viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tăng số lượng các chuyên đề nghiên cứu khoa học, xây dựng chính sách thu hút giáo viên trong nước và bước đầu khuyến khích giáo viên bản ngữ và giáo viên có trình độ cao ở nước ngoài về tham gia quản lý và triển khai nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong trường giai đoạn 2012-2015.

5. Tăng cường các quan hệ quốc tế để triển khai các chương trình hợp tác đào tạo với nước ngoài: Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, chương trình du học tại chỗ cho học sinh. Tiếp tục thực hiện các chương trình giao lưu của học sinh với nước ngoài. Đáp ứng nhu cầu của thời kỳ Hội nhập Quốc tế, nhà trường sẽ thực hiện triển khai, xây dựng các chương trình đào tạo quốc tế nhằm thu hút học sinh giỏi của Thủ đô và của các nước  như: Hàn Quốc, Lào, Campuchia ….

 

 

                                                                        TM ĐẢNG ỦY

                                                                             BÍ THƯ

 

 

                                                                       Lê Thị Oanh