The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

BÁO CÁO KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ QUÝ I NĂM 2016 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÍ II - NĂM 2016

Đưa lên bởi: webams | 24/03/2016 | 13837 lượt xem

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015, với tinh thần phấn khởi của năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quận Ủy Ba Đình, sự hướng dẫn và tạo điều kiện phối hợp của các ban, ngành và các đoàn thể trong Quận, Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong quí I năm 2016 của Đảng bộ và đã đạt những mục tiêu đã đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

   I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:  

        Trong quí I năm 2016 Đảng Ủy đã thường xuyên chỉ đạo các Chi bộ Đảng trong Đảng bộ quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của nghị quyết 9 khóa XI  của BCH-TU và các kế hoạch của Thành ủy, Quận Ủy tới từng Đảng viên trong từng Chi bộ Đảng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng về ý thức về trách nhiệm và hành động của Các Chi bộ Đảng và từng cán bộ, giáo viên trong toàn trường về tầm quan trọng của chiến lược bảo vệ tổ Quốc trong tình hình mới.

      Đảng Ủy thường xuyên chỉ đạo các Chi bộ Đảng trong Đảng bộ, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo một bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ Đảng viên, giáo viên trong toàn trường.

         Thực hiện tốt cuộc đấu tranh chống “ Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, nhạy bén đấu tranh với những quan điểm sai trái, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh cơ hội, thực dụng. Triển khai đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Trung ương, Quận Ủy của Đảng bộ  đến từng cán bộ, đảng viên trong từng chi bộ Đảng, đến từng đồng chí giáo viên nhân viên trong toàn trường, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục thông tin kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo quận ủy đến từng cán bộ đảng viên và giáo viên trong từng chi bộ, giúp cho toàn thể cán bộ ,đảng viên và giáo viên hiểu được những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức của nhà trường trong giai đoạn vừa qua. Qua đó liên tục tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, trong tư tưởng của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên trong toàn trường, đồng thời tạo ra được các phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ có hiệu quả cao trong từng chi bộ Đảng.

      Thực hiện và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước, của ngành, trọng tâm là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và cuộc vận động xây dựng đạo đức nhà giáo. Các Chi Bộ Đảng nghiêm túc quán triệt tinh thần, nghiên cứu và học tập Nghị quyết 9 Khóa XI BCH-TU Đảng và các Nghị Quyết số 11/NQ-CP; Chương trình hành động số 33/CTr-UBND ngày 7/3/2011 của UBNDTP; Chương trình hành động số 158/CTHĐ-UBND ngày 10/3/2011 của UBND quận Ba Đình. Đảng bộ tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình số 04-CTr/QU ngày 28/4/2011 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tiếp tục xây dựng quận ba Đình vững mạnh, toàn diện giai đoạn 2015-2020.

      Đảng bộ đã tổ chức tốt các buổi sơ kết, tổng kết về công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục tư tưởng và các chuyên đề bảo đảm kịp thời nghiêm túc và đạt hiệu quả cao như : Kế hoạch số 21-KH/UBKT ngày 20/9/2011 thực hiện nội dung số 7 Chương trình số 04-CTr/QU ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác”; Đề án số 01-ĐA/QU ngày 08/01/2012 về phát triển đảng viên của Đảng bộ quận Ba Đình giai đoạn 2012-2016…

     Trong quí I năm 2016 Đảng Ủy tiếp tục chỉ Đạo các Chi Bộ Đảng làm tốt công tác phát triển đảng, các Đảng viên trong các chi bộ luôn nhiệt tình và có trách nhiệm giúp đỡ các quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hiện tại Đảng bộ đang quan tâm bồi dưỡng 4 Đảng viên dự bị để trong thời gian tới có thể chuyển Đảng chính thức cho các đồng chí Đảng viên dự bi, Đảng bộ tiếp tục giới 8 đồng chí quần chúng ưu tú tham gia lớp chọc bồi dưỡng cảm tình Đảng do Quận uỷ tổ chức .

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG 9 THÁNG NĂM 2015:

 1.  Kết quả công tác Dân vận trong 9 tháng 2015:

      Trong quí I năm 2016 Đảng ủy tiếp tục , thường xuyên chỉ đạo các chi bộ Đảng trong nhà trường, các đồng chí Đảng viên trong từng chi bộ Đảng tham gia làm công tác dân vận, tuyên truyền các chủ trương, quyết định và nội quy của Nhà trường đến từng đồng chí cán bộ Đảng viên, giáo viên, CBCNV, phụ huynh và học sinh trong toàn trường. Ban Dân vận chỉ đạo các tổ chức trong toàn trường giải đáp thắc mắc, thu nhận ý kiến phản hồi của quần chúng về các công tác tổ chức, việc chấp hành nội quy kỉ luật trong Nhà trường, tập hợp các ý kiến phản ánh về các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền để xuất các cách giải quyết theo chính sách pháp luật nhà nước.

      Đảng Ủy vẫn thường xuyên chỉ đạo các chi bộ Đảng lãnh đạo trong toàn trường, giám sát các tổ chức trong nhà trường, chỉ đạo BCH Công đoàn phải làm tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên - nhân viên (CBGV-NV) để tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục góp phần thực hiện nhiệm vụ của Ngành “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”; triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và kế hoạch phối hợp công tác giữa ban giám đốc sở GDĐT và ban thường vụ Công đoàn GDHN tới 100% thành viên Công đoàn; tổ chức, vận động CBGV- NV thực hiện tốt các phong trào thi đua; các cuộc vận động của Ngành, quận ủy của Đảng bộ nhà trường phát động góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường, của Ngành; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn Vững mạnh.

  2  Công tác Đội:

       Trong quí I năm 2016 đã tổ chức cho các Đội viên ĐTNTPHCM tích cực  tham gia các hoạt động chung của Quận Ba Đình qua cuộc thi “Tìm hiểu phòng chống ma túy”;  Festival Xuân; Gói bánh chưng Tết; thi vẽ tranh ngày 8/3; Ngày động vật hoang dã; Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khối 6; Thực hiện hoạt động “Kế hoạch nhỏ lần 1”; chương trình từ thiện ủng hộ cho học sinh vùng cao; Thành lập ban tổ chức cho chương trình chia tay học sinh khối 9 Nineternal.

 Công tác Đoàn thanh niên:

      Trong quí I năm 2016 kết nạp thêm các thành viên khối 10 vào tổ chức Đoàn TNCS-HCM; tổ chức đại hội Chi đoàn mẫu và tiến hành kết nạp Đoàn cho quần chúng ưu tú tại chi đoàn của các lớp; tham gia chương trình từ thiện tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội: Bệnh viện Việt Nam – Cu ba; bệnh viện 108; bệnh viên Y học cổ truyền. Tổ chức chương trình từ thiện ủng hộ cho học sinh vùng cao; chương trình kĩ năng sống định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 11. Trong quí I năm 2016, Ban chấp hành Đoàn trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã tích cực đẩy mạnh tổ chức các hoạt động Đoàn, chấp hành đúng theo thời gian và kế hoạch mà Nhà trường đề ra, tuân thủ và cố gắng tham gia các hoạt động do Quận đoàn phát động. Tham dự Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi” do Quận Đoàn Ba Đình tổ chức.

 4 .Công tác công đoàn

      Tổ chức thành công Hội thi giáo viên tài năng duyên dáng cấp trường, cấp thành phố; kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại resort Sông Hồng – Vĩnh Phúc; tổ chức chương trình từ thiện tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội: Bệnh viện Việt Nam – Cu ba; bệnh viện 108; bệnh viên Y học cổ truyền.

     Thi giáo viên giỏi khối THPT cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy: nhà giáo Đỗ Thị Thu Hương đạt giải Nhất môn ngữ văn cấp cụm; nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Địa lí; Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng đạt giải Ba môn hóa tích hợp môi trường;

    Thi giáo viên giỏi khối THCS cấp Quận: Nhà giáo Bùi Ngọc Quyên đạt giải Ba môn tiếng Anh; Nhà giáo Nguyễn Kim Oanh đạt giải Khuyến khích môn vật lí; Nhà giáo Mai Thị Thủy đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi môn Sinh học.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN QUÍ I-  NĂM 2016:

1. Kết quả công tác chỉ đạo công tác chuyên môn:

Trong quí I năm 2016 vừa qua Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường cùng các tổ chuyên môn trong nhà trường tổ chức thật tốt, thật nghiêm túc , công tác chuyên môn nghiệp vụ trong nhà trường.

Trong quí I năm 2016 Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo BGH đổi mới trong việc tổ chức thi và kiểm tra, chỉ đạo BGH tiếp tục nghiên cứu để cải tiến việc tổ chức các kỳ thi đạt chất lượng giáo dục cao hơn nữa nhằm triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi các cấp: Quận, Thành phố, Quốc gia và Quốc tế được theo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất.

Trong quí I năm 2016 Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo BGH cùng các bộ phận chuyên môn tổ chức kiểm tra hồ sơ chuyên môn, hồ sơ chủ nhiệm định kỳ, đặc biệt là với các giáo viên trẻ, yêu cầu tất cả các giáo viên trong nhà trường có đầy đủ các hồ sơ chuyên môn.

Trong quí I năm 2016 Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ Đảng chỉ đạo BGH nhà trường cùng các tổ chuyên môn tổ chúc tốt các kỳ thi

Trong quí I năm 2016 Đảng uỷ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ Đảng, các tổ chức chuyên môn trong toàn trường làm tốt công tác bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi THPT và THCS kết quả: nhiều học sinh ở các khối lớp trong toàn trường đã đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia, quốc tế.

  2 .Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi các cấp:

  Kỳ thi chọn học sinh giỏi khối THCS cấp Quận năm học 2015-2016: 

  Trong kỳ thi HSG cấp Quận năm học 2015-2016 của khối THCS đã đạt được :

              + Đã đạt được : 144 giải trong đó có:   10 giải nhất, 39 giải nhì, 48 giải ba,

                                                                            47 giải khuyến khích.

 Kỳ thi chọn học sinh giỏi khối THPT cấp Thành Phố năm 2015-2016:

   Trong năm học 2015-2016 khối THPT đã dự thi kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố và đã đạt 287 giải, trong đó có: 29 giải nhất 110 giải Nhì,  73 giải Ba, 75 giải khuyến khích. Đặc biệt 12 môn tham gia dự thi (Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh, văn, Sử, Địa, Anh, Pháp, Nga, Trung) đều có giải Nhất. Môn tiếng  Anh đạt 11 giải nhất, môn Toán 3 giải Nhất.

 3. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2015-2016: 

  Trong quí I năm 2016 vừa qua có 93 học sinh được tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2015-2016. Toàn trường đã đạt 79 giải. Các đội tuyển đã giữ vững và đạt thành tích cao hơn: 12 giải Nhất trong đó Đội tuyển Toán chiếm 2 giải, Đội tuyển Lý 1 giải, Đội tuyển Hóa 1 giải, Đội tuyển Sinh 3 giải, Đội tuyển Địa 1 giải, Đội tuyển Anh 3 giải, Đội tuyển Pháp 1 giải, 33 giải Nhì; 23 giải Ba và 11 giải Khuyến Khích

4. Kỳ thi Khoa học Kỹ Thuật Trẻ INTEL ISEF cấp Quốc gia :

         Trong quí I năm 2016 vừa qua học sinh của khối THPT trong trường đã dự kỳ thi chọn các nhà Khoa học Kỹ thuật trẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Giải Nhì thuộc về đề tài “Nghiên cứu kết hợp quá trình sinh tổng hợp polymer sinh học (EPS) vào công đoạn xử lý hiếu khí của hệ thống xử lý nước thải” của em Nguyễn Phương Linh và Nguyễn Lê Hoàng Yến lớp 11H2. Hai giải Ba thuộc về đề tài “Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi bắt nạt học đường ở các trường trung học phổ thông chuyên và không chuyên trên địa bàn Hà Nội” của nhóm của Ngô Quốc Anh, Nguyễn Thành Hải lớp 11A2 và đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Plasma áp suất khí quyển vào xử lý thuốc nhuộm hữu cơ trong nước” thực hiện bởi em Nguyễn Thái Thành và Nguyễn Hiền Trang lớp 11H1. Giải khuyến khích được trao cho em Nguyễn Ngọc Nam Phương 11H2 và Đinh Quang Hiếu 11H1 với đề tài “Tổng hợp nano SiO2 từ vỏ trấu làm điện cực âm cho pin lithium-ion ứng dụng cho xe chạy điện và các thiết bị di động” .

IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CÔNG TÁC ĐẢNG QUÍ II - NĂM 2016

1. Mục tiêu:

           Thực hiện tốt và hiệu quả Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp; Tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các chương trình, chuyên đề và nhiệm vụ trọng tâm do Quận Ủy đề ra; Cải tiến phương pháp quản lý, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thuộc Đảng bộ; Tăng cường công tác Dân vận của Đảng;  Triển khai thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016; đẩy nhanh tiến trình tiệm cận quốc tế về phương pháp giảng dạy, nội dung chương trình và phương pháp làm việc của các bộ phận trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

      Trong quí II năm 2016 Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh, đẩy nhanh hơn nữa  công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên toàn trường. xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu quận Ba Đình và Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

      Đảng bộ tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, ban hành, triển khai quy chế, chương trình, chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp Hành Đảng bộ và UBKT.Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ Đảng, đoàn thể và chính quyền năm 2015-2016.

      Trong quí II năm 2016 thực hiện tôt công tác cán bộ từ việc đánh giá, cho đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,và điều động, phân công công tác trong các bộ phận trong nhà trường. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp Ủy và UBKT theo quy định của Điều lệ Đảng và theo chuyên đề.

      Trong quí II năm 2016 tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện “Xây dựng nhà trường văn hóa, Nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lich” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Với chủ điểm học tập: Tác phong “quần chúng, dân chủ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

      Trong quí II năm 2016 Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra của năm học 2015-2016; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới công tác đào tạo cán bộ đảng viên, giáo viên trẻ nâng cao chất lượng đội ngũ giữ vững truyền thống dạy giỏi, đảm bảo và phát triển hơn số lượng giải quốc gia, quốc tế, xây nhà trường văn hóa, văn minh và hiện đại, phù hợp với nội dung và đòi hỏi thời kỳ hội nhập quốc tế.

      Trong quí II năm 2016 Đảng bộ sẽ thường xuyên tăng cường các biện pháp giữ vững đoàn kết nội bộ, ổn định về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn trong toàn trường.

      Trong quí II năm 2016 Đảng bộ tiếp tục phát huy cao hơn nữa tính tiên phong gương mẫu của các Đảng viên trong Đảng bộ.

Trong quí II năm 2016, Ban chấp hành Đảng Ủy tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong quí I năm 2016, khắc phục những tồn tại, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức toàn trường phát huy sức mạnh tập thể, vươn lên giành được nhiều thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao xứng đáng với các danh hiệu cao quí mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho nhà trường.