The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng khóa XI; Sơ kết công tác Đảng quý I/ 2013; Triển khai kế hoạch quý II/ 2013

Đưa lên bởi: longcv | 03/04/2013 | 3440 lượt xem

Sáng ngày 27/3/2013 Đảng Bộ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã họp với nội dung: Triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XI; Sơ kết công tác Đảng quý I/ 2013; Triển khai kế hoạch quý II/ 2013 tại hội trường 100 chỗ

Đến dự và nói chuyện với Đảng Bộ nhà trường có  Đồng chí Nguyễn Quang Trung UVTV Quận ủy Quận Ba Đình –Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận Ba Đình.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung đã trình bày trực quan, dẫn giải quá trình và phân tích cô đọng, súc tích những nét mới về quan điểm chỉ đạo định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 2 nghị quyết và kết luận của Hội nghị T.Ư 6. Bao gồm: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐN trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

Về Kết luận của Trung ương 6 về Giáo dục đào tạo, đồng chí Lê Quang Trung đã nêu một số nét cơ bản như sau:

1/ Về thành tựu giáo dục:

+ Chất lượng giáo dục được ngày càng nâng cao

+ Hợp tác về giáo dục ngày càng mở rộng

+ Công bằng trong giáo dục tốt hơn, lực lượng giáo dục tăng đưa nước ta ra khỏi nước thoát nghèo

2/ Đánh giá về chất lượng giáo dục:

+ Chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội

+ Chương trình giáo dục phổ thông còn quá tải đối với học sinh

+ Giáo dục nghề chưa được chú trọng

3/ Sau một số phần về thành tự đánh giáo về giáo dục, đồng chí Lê Quang Trung đã đi sâu nêu bật 7 nhiệm vụ của ngành giáo dục đào tạo.

Thứ nhất nhấn mạnh, quán triệt đầy đủ, thể hiện bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể quan điểm giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, phải đi trước, triển khai trước.

 
Thứ hai, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt nam giai đoạn 2011-2020 và quy hoạch phát triển nhân lực của các tỉnh, thành và bộ, ngành để thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, làm cho nhân lực trở thành lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, nhất là từ các nước có nền khoa học công nghệ và giáo dục hiện đại. Triển khai mạnh mẽ quy hoạch nhân lực ngành giáo dục của mỗi địa phương. 
 
Thứ ba, các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành giáo dục triển khai đợt sinh hoạt, hiến kế và xây dựng chương trình hành động, khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu và sử dụng không đúng mục đích, tiêu cực trong thi cử.
 
Thứ tư, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong cả nước. Chỉ đạo chặt chẽ việc cho phép thành lập các trường đại học, cao đẳng mới, bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật. Đánh giá và có giải pháp phù hợp để triển khai bảo đảm hiệu quả, khách quan việc xây dựng các đại học trọng điểm, trường đại học và dạy nghề đạt trình độ khu vực và quốc tế. Xử lý kiên quyết các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
 
Thứ năm, kiểm tra, chấn chỉnh việc đào tạo tại chức, đào tạo liên kết với nước ngoài bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
 
Thứ sáu, tích cực triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; tăng cường dạy và học ngoại ngữ, tin học trong hệ thống giáo dục quốc dân; chuẩn bị đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.
 
Cuối cùng, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng trường học xuống cấp và quá tạm bợ ở vùng sâu, vùng xa; thực hiện tích cực việc luân chuyển giáo viên để giải quyết chính sách đối với giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Kết thúc buổi nói chuyện, đồng chí Lê Quang Trung đã đưa ra một số kết luận là phải khác phục giải pháp yếu kém trong chất lượng dạy và học; Hướng dẫn các đồng chí Đảng viên đọc thêm một số tài liệu: Nghị quyết phát triên khoa học công nghệ, Nghị quyết đất đai, Đổi mới sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện xã hội và giáo dục.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Trung UVTV Quận ủy Quận Ba Đình –Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận Ba Đình phát biểu tại hội nghị

Một số hình ảnh trong buổi hội nghị:

 

 

Cuối buổi họp Đảng Bộ Đồng chí Lê Thị Oanh, Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường lên cảm ơn các đồng chí Lê Quang Trung đã đến trong buổi Triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hộ nghị lần thứ sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XI và đọc danh sách khen thưởng các Chi Bộ, và các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012:

 

Cuối cùng đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy lên Tổng kết lại hội nghị và hướng dẫn các Chi bộ sinh hoạt

 

 

Hội nghị được đánh giá là bổ ích với nhiều nội dung mới có ý nghĩa thời sự, quan trọng, sát với thực tiễn được trình bày cô đọng, dễ hiểu và sinh động, thu hút sự quan tâm chú ý lắng nghe và tiếp thu của các Đảng viên trong nhà trường.


 

 

                                                             Cai Việt Long