The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 hệ chuyên

Post by: admin | 10/07/2011 | 39683 reads

 Sở GD-ĐT Hà Nội vừa quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT hệ chuyên. Theo đó, Trường Hà Nội-Amsterdam tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về điểm chuẩn vào các lớp chuyên
 >> Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10

1. Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam

 

- Hệ chuyên:

Lớp chuyên
Ngữ văn
Sử
Địa
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Tiếng
Trung
Điểm môn chuyên
6,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Điểm chuẩn
40,25
29,50
37,25
44,75
38,75
41,00
 

Lớp chuyên

Tiếng

Pháp

Tin

Toán

Hoá

Sinh

Điểm môn chuyên

6,0

5,5

6,0

6,0

6,0

6,0

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

37,00

36,00

43,50

40,50

42,25

38,50

- Hệ không chuyên:

Lớp

Anh 2

Toán 2

Lí 2

Hoá 2

Điểm chuẩn

43,00

37,50

40,00

40,00

2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

 

- Hệ chuyên:

Lớp chuyên
Ngữ văn
Sử
Địa
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Điểm môn chuyên
6,0
5,0
6,0
6,0
4,0*
Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện
4,0
3,0
4,0
4,0
4,0
Điểm chuẩn
36,50
28,00
30,50
38,50
31,50
 

Lớp chuyên

Tiếng

Pháp

Toán

Tin

Hoá

Sinh

Điểm môn chuyên

4,0

6,0

4,5

6,0

6,0

4,0

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

31,50

34,00

31,00

36,75

38,50

26,75

- Hệ không chuyên:

Lớp

Anh 2

Toán 2

Lí 2

Hoá 2

Điểm chuẩn

37,00

33,00

31,75

35,00

3. Trường THPT ChuVăn An

Lớp chuyên
Ngữ văn
Sử
Địa
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Điểm môn chuyên
6,0
6,0
6,0
6,0
4,5
Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Điểm chuẩn
39,00
36,25
35,75
41,50
29,00
 

Lớp chuyên

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm môn chuyên

5,5

4,5

6,0

6,0

4,5

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

32,50

32,00

33,00

37,00

30,00


4. Trường THPT Sơn Tây

Lớp chuyên
Ngữ văn
Sử
Địa
Tiếng Anh
Điểm môn chuyên
5,0
6,0
4,5
4,5
Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện
4,0
4,0
4,0
4,0
Điểm chuẩn
32,50
28,00
28,00
30,50
 

Lớp chuyên

Toán

Tin

Hoá

Sinh

Điểm môn chuyên

4,5

3,0*

4,5

5,0

3,0*

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

31,75

30,00

29,75

31,50

24,00

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ: Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tiếng Nga đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh của trường không trúng tuyển, có điểm môn Tiếng Anh chuyên từ 4,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 31,50 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tiếng Nga, nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 16/7/2011 đến 17h00 ngày 18/7/2011, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với trường THPT Sơn Tây thì tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tin đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Toán của trường không trúng tuyển, có điểm môn Toán chuyên từ 3,5 trở lên và có điểm xét tuyển từ 30,00 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tin, nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 16/7/2011 đến 17h00 ngày 18/7/2011, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Sinh đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Hóa của trường không trúng tuyển, có điểm môn Hóa chuyên từ 4,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 24,00 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Sinh, nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 16/7/2011 đến 17h00 ngày 18/7/2011, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

                                                                                     Việt Long theo http://dantri.com.vn/