Đăng bởi: longcv | 29/10/2013 | 11,082 Lượt xem
Trở thành một "Amser" là khát vọng cháy bỏng của hầu hết học sinh Hà Nội. Có lẽ cũng không c...
Đăng bởi: giangdh | 12/09/2013 | 872 Lượt xem
“Nếu bạn bắn vào lịch sử bằng một khẩu súng lục, lịch sử sẽ bắn lại bạn bằng một khẩu đại bác.” Giá trị của...
Đăng bởi: admin | 12/12/2012 | 334 Lượt xem
Sáng ngày 31/08/2011, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân vi...