Đăng bởi: longcv | 29/10/2013 | 10,696 Lượt xem
Trở thành một "Amser" là khát vọng cháy bỏng của hầu hết học sinh Hà Nội. Có lẽ cũng không c...