The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM NHIỆM KỲ 2017-2020.

Đưa lên bởi: webams | 17/08/2017 | 3067 lượt xem

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/QU ngày 10/3/2017 của Quận ủy Cầu Giấy về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Đảng ủy trường THPT chuyên Hà Nội- Amterdam đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020.

Việc tổ chức Đại hội nhằm đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo, thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị TW3, Hội nghị TW4, Hội nghị TW5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa XII; xây  dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kì 2017-2020.

Đại hội hiện thực hóa mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; mở rộng dân chủ, phát huy trí  tuệ của cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đảm bảo đúng các quy định.

Căn cứ kế hoạch số 01-2017/ĐU-HNA ngày 31/7/2017 của Đảng ủy, sáng ngày 09/8/2017 Đảng bộ đã có phiên họp toàn thể, sau đó các chi bộ đã có phiên họp trù bị chuẩn bị nguồn nhân sự, điều kiện đảm bảo cho Đại hội Chi bộ.

Sáng ngày 16/8/2017 các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Bắt đầu từ 8h30 các Chi bộ: Ngoại ngữ- Sinh thể; Văn –Sử- Truyền thống; Địa-GDCD- VP tổ chức Đại hội. Các Chi bộ: Toán-Tin; Lý- Hóa tổ chức Đại hội từ 10h00.

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở. Nhiều đại biểu đã có những tham luận, ý kiến đóng góp thiết thực đối với các mặt công tác lãnh đạo của các Chi bộ. Có nhiều tham luận gắn liền với thực tiễn giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với việc đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Đại hội đã thông qua với sự nhất trí cao các Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội đã lựa chọn được những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy  nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Các Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 trong tinh thần đoàn kết, thân ái, với khí thế mới để khởi đầu cho một năm học mang theo nhiều kỳ vọng. Đại  hội Chi bộ kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Một số hình ảnh của Đại hội

đại hôi

 Đại hội chi bộ Văn - Sử - Truyền thống

Không khí làm việc nghiêm túc của Chi bộ Văn –Sử- Truyền thống


Chi bộ Tổ Toán - Tin

Đại hội chi bộ Địa-GDCD-VP

Chi bộ Địa-GDCD- VP đang tiến hành bầu cử

Ban biên tập web