The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hội nghị: Triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; và triển khai kế hoạch năm học 2011- 2012

Đưa lên bởi: longcv | 25/08/2011 | 4048 lượt xem

       

                Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2011.

    Đảng bộ THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã tiến hành hội nghị :

   Triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;

   Triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; và triển khai kế hoạch năm học 2011- 2012 .

    Của Đảng bộ THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

 Đến dự có các đồng chí  : Nguyễn Quang Trung UVTV Quận Ủy Quận Ba Đình-Trưởng ban tuyên giáo quận ủy Ba Đình và đồng chí Đào Vân Anh tổ công tác Ban tổ chức Quận Ủy Quận Ba Đình.

Hình ảnh hội nghị Triển khai, thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng lân thứ XI

Tại Đảng bộ THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

        

 

           Đồng chí Nguyễn Quang Trung UVTV Quận ủy Quận Ba Đình –Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận Ba Đình – Tại hội nghị triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng bộ THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sáng ngày 24 tháng 8 năm 2011.

 

 

        Đồng chí Lê thị Oanh Bí thư Đảng Ủy THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Quận ủy Ba đình trong việc triển khai nhiệm vụ năm học 2011- 2012 theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI.


                                                                                   ĐẢNG ỦY NHÀ TRƯỜNG