The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Post by: webams | 16/12/2022 | 1132 reads

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 13371/VP-KGVX ngày 09/12/2022 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Thông báo số 1079/TB-UBND ngày 13/12/2022 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra Công văn số 4381/SGDĐT-VP ngày 14/12/2022 hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Kính mời các Thầy Cô giáo, các Cha Mẹ học sinh và các em học sinh theo dõi: