Đăng bởi: webams | 09/09/2023 | 638
Thực hiện Kế hoạch số 1297/KH-BGDĐT ngày 03/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi...
Đăng bởi: webams | 16/05/2023 | 558
Qua Ống Kính Trẻ Thơ - Kid Witness News (KWN) là chương trình đào tạo làm phim toàn cầu do Tập đoàn...
Đăng bởi: webams | 28/04/2023 | 2,488
Cuộc thi Tài năng Anh ngữ lần thứ VII (The English Talent Contest) do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội sinh viên Việt Nam...
Đăng bởi: webams | 19/04/2023 | 635
Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội...
Đăng bởi: webams | 10/04/2023 | 425
Ngày 05/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi công văn số 985/SGDĐT-CTTT-KHCN triển khai Cuộc...
Đăng bởi: webams | 10/07/2022 | 640
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội...
Đăng bởi: webams | 22/04/2022 | 577
Cuộc thi do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội và Hệ thống Anh ngữ Quốc tế ICE IELTS...