The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI HỌC SINH CÓ NGUYỆN VỌNG GỬI HỒ SƠ TỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI, QUỐC TẾ THÔNG QUA EMAIL CỦA NHÀ TRƯỜNG

Post by: webams | 10/10/2023 | 173 reads

* Quy trình chỉ áp dụng đối với những học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có nguyện vọng nộp hồ sơ vào các trường Đại học yêu cầu thông tin bắt buộc phải được gửi từ email chính thức của Nhà trường (admin@hanoiamsterdam.edu.vn). 

Bước 1: Cha/ Mẹ học sinh làm Đơn đề nghị gửi Ban Giám hiệu nhà trường, trong đó nêu rõ tên trường Đại học (kèm tên quốc gia) và danh mục hồ sơ mà học sinh có nguyện vọng được Nhà trường hỗ trợ gửi. Đơn đề nghị cần có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm lớp.

* Các văn bản Nhà trường hỗ trợ gửi bao gồm các thông tin khách quan (Bảng điểm, Học bạ, Xác nhận học sinh nhà trường, Xác nhận thời gian tốt nghiệp, Xác nhận môn học, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp…); và không bao gồm các thông tin đánh giá chủ quan (Thư giới thiệu của giáo viên, Đánh giá cá nhân học sinh theo mẫu có sẵn…).

Bước 2: Học sinh scan toàn bộ Hồ sơ cần gửi thành 01 file PDF có dung lượng cho phép đính kèm email, gửi file PDF này tới địa chỉ admin@hanoiamsterdam.edu.vn theo mẫu đã được GVCN hướng dẫn chi tiết.

Bước 3: Học sinh điền đơn đăng ký thời gian gửi email tại đường link: https://forms.gle/cBWF6e2Wb3Sm6mT36

Việc gửi Hồ sơ từ email chính thức của Nhà trường được thực hiện vào 10h00 sáng thứ Tư hàng tuần, theo thứ tự đăng ký. Học sinh cần đăng ký sớm, ít nhất 07 ngày làm việc trước hạn nộp hồ sơ của trường Đại học. Nhà trường KHÔNG GIẢI QUYẾT GỬI HỒ SƠ nếu học sinh đăng ký trong vòng 07 ngày làm việc trước hạn nộp mà trường Đại học yêu cầu. 

Bước 4: Giáo viên chủ nhiệm mang Đơn đề nghị của Cha/Mẹ học sinh cùng toàn bộ hồ sơ (bản cứng) tới gặp đồng chí Phó Hiệu trưởng theo lịch học sinh đã đăng ký ở Bước 3 để đối chiếu và tiến hành gửi hồ sơ. Bộ hồ sơ này (bản sao công chứng) sẽ được Nhà trường lưu giữ sau khi thực hiện đối chiếu.

Trân trọng!