The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Cuộc thi ảnh về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2023

Post by: webams | 09/10/2023 | 787 reads

Ngày 6/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành kế hoạch số 676/KH-SVHTT về việc tổ chức cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội năm 2023.

>> Kế hoạch số 676/KH-SVHTT về việc tổ chức cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội năm 2023

>> Quyết định số 819/QĐ-BTC ngày 30/8/2023 của Sở Văn hoá và Thể thao về ban hành Thể lệ Cuộc thi ảnh về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2023.

Mục đích của cuộc thi để tuyên truyền về các Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động, kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính Chính phủ, thành phố và các cơ quan, đơn vị tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân gắn với chủ đề công tác năm 2023 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Nội dung cuộc thi phản ánh việc thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, cả những nét đẹp và chưa đẹp. Những bức ảnh chụp về nếp sống, sinh hoạt, hành vi của các cá nhân, tổ chức đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập, sinh hoạt tại Thủ đô Hà Nội.

Đó có thể là ý thức tham gia giao thông của cán bộ công chức; Giữ gìn văn minh đô thị, hè phố; Ý thức của người tham gia hoạt động tại các di tích lịch sử, văn hóa; Nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo; Ý thức tham gia các sinh hoạt cộng đồng, những nơi công cộng; Những tấm gương về giúp đỡ người tàn tật, trẻ nhỏ, phụ nữ…

Với chủ đề: “Nét đẹp trong văn hoá ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội năm 2023”, Cuộc thi ảnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2023 dành cho mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. 

Tác phẩm giành giải Nhất (ảnh đơn) trong cuộc thi ảnh báo chí “Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017”
Tác phẩm giành giải Nhất trong cuộc thi ảnh báo chí “Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017”

Các tác phẩm tham dự sẽ gửi về trang Web chính thức của cuộc thi tại địa chỉ website: http://ww.thianhquytacungxuhanhchinh2023.com. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/10/2023.

Cơ cấu giải thưởng gồm 02 Giải Nhất trong đó: 01 Giải Nhất ảnh đơn, 01 Giải Nhất ảnh bộ; 04 Giải Nhì, trong đó: 02 Giải Nhì ảnh đơn, 02 Giải Nhì ảnh bộ; 07 Giải Ba, trong đó: 04 Giải Ba ảnh đơn, 03 Giải Ba ảnh bộ; 20 Giải khuyến khích: 10 Giải KK ảnh đơn, 10 Giải KK ảnh bộ; và 03 Giải phong trào.

Các tác phẩm đạt giải tại cuộc thi sẽ được tổ chức triển lãm nhằm tuyên truyền những nét đẹp trong văn hoá ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành.

Theo http://sovhtt.hanoi.gov.vn/

Theo Tuổi trẻ Thủ đô