The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo danh sách những học sinh đã đăng ký trực tuyến, nhưng chưa nộp hồ sơ và những hồ sơ không hợp lệ

Post by: webams | 02/06/2023 | 6675 reads

Trong thời gian thu hồ sơ sơ tuyển tuyển sinh lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2023 – 2024,
tính đến 17h00 ngày 01/06/2023:

  • + Có 766 học sinh đã đăng ký sơ tuyển trực tuyến nhưng chưa nộp hồ sơ. Chi tiết: xem tại đây
  • + Có 35 hồ sơ không đủ điều kiện dự sơ tuyển: Chi tiết: xem tại đây