The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo điểm phúc khảo và nộp hồ sơ sau phúc khảo lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Post by: webams | 14/07/2022 | 4084 reads

Hiện nay, đã có kết quả phúc khảo bài kiểm tra vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022 - 2023:

- Môn Toán

- Môn Tiếng Việt

- Môn Tiếng Anh

Kính mời Cha Mẹ học sinh và học sinh xem chi tiết Hướng dẫn nộp hồ sơ vào lớp 6 bổ sung (sau phúc khảo):


Các tin khác