The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM NĂM HỌC 2019 - 2020

Post by: webams | 23/05/2019 | 42606 reads


Kính mời Cha Mẹ học sinh và học sinh xem thông tin tuyển sinh vào lớp 6 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2019 - 2020, tải và in các mẫu đơn theo đường link dưới đây:

1. Công văn số 1328 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2019 - 2020. Chi tiết tại đây.

2. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, năm học 2019 - 2020. Chi tiết tại đây

3. Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2019 - 2020. Chi tiết tại đây.

4. Đơn xin chỉnh sửa dữ liệu học sinh tại đây (chỉ dùng cho các trường hợp có nhầm lẫn thông tin sau thông báo dữ liệu tuyển sinh và nhận đơn xin chỉnh sửa dữ liệu chưa đúng tại trường vào ngày 30/05/2019).

Ban tuyển sinh