The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Công văn về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018

Post by: webams | 23/12/2017 | 16234 reads

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn số 4520/SGDĐT-QLT về thông tin các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018. 

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm ./.

>> Công văn 4520/SGDĐT-QLT về các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông