The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về việc cung cấp thông tin tài khoản tuyển sinh đầu cấp đối với học sinh lớp 6

Post by: webams | 30/07/2022 | 3579 reads

Văn phòng trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam xin thông báo:

Để có dữ liệu cập nhật thông tin tuyển sinh đầu cấp của học sinh lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, đề nghị CMHS cung cấp thông tin theo một trong hai hình thức sau:

 1. Nộp trực tiếp phiếu thông tin tài khoản đăng ký tuyển sinh tại văn phòng nhà trường, tầng 2 nhà H (trong giờ hành chính).

2. Nhắn tin qua số điện thoại 0916150585 các thông tin sau:

Họ và tên học sinh; Ngày tháng năm sinh; Mã định danh Bộ Giáo dục; Mật khẩu tài khoản tuyển sinh đầu cấp.

Thời hạn cung cấp thông tin trước 16h00, thứ Tư, ngày 03/08/2022.

 

Văn phòng Trường

Các tin khác