Đăng bởi: webams | 14/03/2023 | 1,175 Lượt xem
Kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022-2023, Hà Nội là địa phương có số học sinh đoạt giải nhiều nhất với...
Đăng bởi: webams | 07/03/2023 | 1,054 Lượt xem
Hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023 do Liên hiệp các Hội Khoa học v...
Đăng bởi: webams | 22/02/2023 | 428 Lượt xem
Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá nước ta của các thế lực...
Đăng bởi: webams | 13/02/2023 | 345 Lượt xem
Một trong những thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động là xuyên tạc, hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng, Nh...
Đăng bởi: webams | 03/02/2023 | 456 Lượt xem
Thực tế lịch sử cách mạng nước ta cho thấy mệnh đề “Đảng với nhân dân là một” không phải là c...
Đăng bởi: webams | 24/01/2023 | 428 Lượt xem
Năm 2022 đánh dấu sự kiện nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khi lần đầu tiên có 5...
Đăng bởi: webams | 18/01/2023 | 370 Lượt xem
Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên,...
Đăng bởi: webams | 22/12/2022 | 935 Lượt xem
Theo Quyết định số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 2674/SGDĐT-CTTT, Quyết định số...