The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN VỀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI, LỊCH THI VÀO LỚP 10 THPT CÁC MÔN SONG BẰNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Post by: webams | 25/06/2022 | 3062 reads

Kính mời các Thầy Cô giáo, các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi

1. Sơ đồ phòng thi tại đây


 

2. Lịch làm việc thi vào lớp 10 THPT các môn song bằng năm học 2022 - 2023 tại đây

 

3. Danh sách chia ca thi Tiếng Anh (phần nói) ngày 30/6/2022 tại đây

Chúc các em học sinh bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả cao nhất trong các buổi thi vào lớp 10 THPT các môn song bằng năm học 2022 - 2023