The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023 - 2024

Post by: webams | 31/03/2023 | 7754 reads

Ngày 31/3/2023, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố Hà Nội, căn cứ Kế hoạch số 655/KH-SGDĐT ngày 13/3/2023 về Tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT, các trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT  năm học 2023 - 2024

Kính mời các Thầy Cô giáo, các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi Công văn số 922/SGDĐT-QLT tại đây