The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Quyết định điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2017-2018

Post by: webams | 26/06/2017 | 38368 reads

Chiều 25-6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã ký Quyết định số 3809/QĐ-SGD&ĐT phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2017-2018. 

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hướng dẫn liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 

Thời gian các trường nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên từ ngày 26 đến ngày 28-6-2017. 

Điểm chuẩn cụ thể của từng trường như sau: 

1. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam


Lớp chuyên

Ngữ văn

Lịch Sử

Địa lý

Tiếng Anh

Tiếng

Trung

Tiếng Nga

Tiếng

Pháp

Toán học

Tin học

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Điểm chuẩn

36,00

35,25

36,50

42,25

41,25

40,25

26,75

33.50

36,50

35,25

35,00

32,75

2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Lớp chuyên

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

Tiếng Anh

Tiếng

Nga

Tiếng Pháp

Toán học

Tin học

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Điểm chuẩn

33,50

29,00

30,00

37,50

34,00

36,00

29,00

31,00

30,25

28,00

26,50

3. Trường THPT Chu Văn An

Lớp chuyên

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

Tiếng

Anh

Tiếng

Pháp

Toán học

Tin học

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Điểm chuẩn

34,00

35,00

32,75

39,50

20,25

30,50

32,00

32,50

31,25

28,50

4. Trường THPT SơnTây

Lớp chuyên

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

Tiếng

Anh

Toán học

Tin học

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Điểm chuẩn

25,50

19,25

24,00

30,75

25,75

22,75

23,00

22,00

20,50

 

 

 

 

Theo website Sở GD&ĐT Hà Nội