The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo tuyển sinh chính quy năm 2023 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Post by: webams | 23/05/2023 | 588 reads

Ngày 23/5/2023, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhận được Thông báo số 293/TB-SKĐAHN ngày 16/5/2023 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội về việc thông báo tuyển sinh chính quy năm 2023 (tệp đính kèm theo). 

Kính mời các Thầy Cô giáo, các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh cùng theo dõi