The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Ý nghĩa của Cờ Đoàn - Huy hiệu Đoàn - Đoàn ca

Post by: webams | 12/03/2018 | 58469 reads

Từ Mùa xuân năm 1931 đến nay, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã bước sang mùa xuân năm thứ 87, Ban biên tập web xin trân trọng giới thiệu đến các Đoàn viên thanh niên ý nghĩa của Cờ Đoàn , Huy hiệu và Đoàn ca.

Cờ Đoàn:

Cờ Đoàn là đại diện cho sức mạnh, sự đoàn kết và ý chí của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí cũng làm nên”

·         Nền đỏ

 ·         Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài. 

·         Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn. 

·         Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

Huy hiệu Đoàn:

Mỗi đoàn viên đều tự hào với chiếc huy hiệu Đoàn trên ngực áo. Ra đời năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc và tác giả của Huy hiệu Đoàn là họa sỹ Huỳnh Văn Thuận - nguyên Trưởng phòng Hội họa Trung ương Đoàn. Họa sĩ chia sẻ: "Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ một điều rất đơn giản và tâm huyết rằng lớp thanh niên đặc biệt là Đoàn viên là những người tiên phong đi đầu cầm lá cờ đỏ sao vàng tiến lên dưới sự lãnh đạo vẻ vang của Đảng, của Đoàn. Học tập, lao động và chiến đấu vì Tổ quốc thân yêu. Từ ý tưởng ấy tôi chọn bàn tay cầm ngọn cờ phần phật tung bay trong tư thế sẵn sàng tiến bước".


Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài hát Đoàn:

Năm 1953, Bác Hồ đi chiến dịch Đông Khê, Bác có đến thăm đơn vị thanh niên xung phong làm đường và Bác căn dặn thanh niên “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên”. Bài thơ ấy đăng trên báo Cứu quốc và nhạc sĩ Hoàng Hòa – khi ấy đang công tác trong vùng địch hậu ở Thái Bình, đã đem phổ nhạc.

Tháng 7/1954, tại Hội nghị cán bộ Đoàn toàn quốc, bài hát lần đầu tiên được giới thiệu và ngay lập tức đã trở nên phổ biến. Bài hát đã đi theo đoàn quân tiếp quản Thủ đô và lan truyền qua nhiều thế hệ thanh niên.

Bài ca “Thanh niên làm theo lời Bác” được đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 6 ( 15-18/10/1992) quyết định chọn là bài ca chính thức của Đoàn.

Nhạc sĩ Hoàng Hà từng là Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, thường vụ Trung ương Đoàn khóa III, IV, phụ trách thanh niên sinh viên. Ông đã về hưu tại Hà Nội.

Bài hát  "Thanh Niên làm theo lời Bác"

Ban biên tập