The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

CUỘC THI VIẾT, LÀM PHIM VỀ MÁI TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM

Post by: nhungvh | 01/11/2014 | 8520 reads

I. MỤC ĐÍCH

Cuộc thi “Viết, làm phim về mái trường Hà Nội – Amsterdam” nhằm ghi nhận những tình cảm, suy nghĩ của các thành viên đã và đang làm việc, học tập tại trường Hà Nội – Amsterdam về ngôi trường và những con người đã gắn bó với mình dưới mái trường này. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 và Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường (1985-2015).

II. NỘI DUNG:

1. Chủ đề:

Bài viết, phim về thầy cô, mái trường Hà Nội - Amsterdam thể hiện:

     - Những suy nghĩ, cảm xúc về ngôi trường Hà Nội – Amsterdam, nơi chắp cánh ước mơ

     - Những chân dung thầy cô, đồng nghiệp đã để lại dấu ấn Hà Nội – Amsterdam sâu đậm

    - Những kỉ niệm về nghề giáo, về thầy cô, học trò và các sự kiện diễn ra dưới mái trường Hà Nội – Amsterdam.

2. Đối tượng tham dự:  

Cuộc thi hướng tới mọi thành viên của Hà Nội – Amsterdam: các cựu giáo chức, các thầy cô đang công tác hoặc đã có thời gian công tác tại trường, các học sinh và cựu học sinh của nhà trường.

3. Hình thức:

- Bài viết thể hiện dưới các dạng: thơ, văn xuôi (tùy bút, tản văn, hồi ký, phóng sự, truyện ngắn). Mỗi bài tối đa 1000 từ không kể tư liệu minh họa (khuyến khích việc sưu tầm ảnh tư liệu, tư liệu minh họa), đánh máy font Times New Roman, cỡ chữ 14.

- Phim chuẩn HD

- Không hạn chế số lượng tác phẩm tham gia đối với mỗi cá nhân, tập thể.

- Tác phẩm chưa đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng và ấn phẩm nào.

- Tác phẩm có kèm thông tin tác giả, nhóm tác giả: họ tên, khóa học (nếu là cựu học sinh), nơi công tác, số điện thoại liên lạc.

4. Nơi nhận và thời gian nhận tác phẩm:

- Các cá nhân, tập thể gửi tác phẩm về Ban tổ chức theo 3 đợt:

+ Đợt 1: 15/10/2014-15/11/2014: sơ kết đợt và đăng tải các tác phẩm có chất lượng cao lên website nhà trường.

+ Đợt 2, 3 và 4: 16/11/2014-30/11/2015:  tiếp tục đăng tải các tác phẩm tốt nhất lên website nhà trường,

- Từ 1/12/2015 đến 8/12/2015: tổng kết toàn bộ cuộc thi, đồng thời chuẩn bị trình chiếu, triển lãm tại Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường (12/2015).

- Địa chỉ nhận bài viết: ngocphuongams@gmail.com

- Tác phẩm phim lưu vào đĩa CD và gửi về văn phòng trường Hà Nội-Amsterdam, số 1 Hoàng Minh Giám (gửi trực tiếp cho nhân viên trực văn phòng).


Ban tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường