Đăng bởi: webams | 23/11/2023 | 289
Vào lúc 14h ngày 22/11 vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức...
Đăng bởi: webams | 11/11/2022 | 712
Chiều ngày 09/11/2022 vừa qua, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã được tổ chức bởi Đoàn trường THPT Chuy...
Đăng bởi: webams | 12/05/2022 | 1,812
Chiều nay, ngày 11/05/2022, căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự nhất trí của Quận đoàn Cầu...
Đăng bởi: webams | 03/12/2020 | 2,296
Căn cứ vào Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự nhất trí của Quận đoàn...
Đăng bởi: webams | 09/10/2019 | 2,478
Sau Đại hội Chi đoàn được tổ chức thành công tại cả các Chi đoàn thuộc khối THPT, vào lúc 14h00 ng...
Đăng bởi: webams | 13/10/2018 | 2,339
Căn cứ điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự nhất trí của Quận Cầu Giấy và Đảng...
Đăng bởi: webams | 06/10/2017 | 5,459
Sau khi Đại hội Chi đoàn được tổ chức thành công tại cả 51 Chi đoàn thuộc khối THPT, chiều ngày 04/10/2017, Đại hội...