The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Việt Nam đăng cai Olympic Hóa học quốc tế

Post by: hn-ams | 18/07/2014 | 4155 reads

Ngày 16.7, Bộ GDĐT thông tin: Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ 21 đến 28.7. Đây là kỳ thi dành cho học sinh phổ thông tuổi dưới 20 của tất cả các nước trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1968.