The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

Trao phần thưởng cho các học sinh, tập thể có thành tích xuất sắc và hoạt động ngoại khóa An toàn giao thông 2017

Post by: webams | 27/11 | 33118 reads
 • Trao thưởng cho đội tuyển Vật lí thiên văn 2017
 • Trao phần thưởng cho các lớp đạt giải báo tường chào mừng 20/11
 • Học sinh tham gia trả lời câu hỏi trong chương trình Văn hóa giao thông
 • Học sinh sôi nổi xung phong trả lời câu hỏi trong chương trình Văn hóa giao thông
 • Học sinh sôi nổi xung phong trả lời câu hỏi trong chương trình Văn hóa giao thông
 • Học sinh tham gia trả lời câu hỏi trong chương trình Văn hóa giao thông
 • Học sinh tham gia trả lời câu hỏi trong chương trình Văn hóa giao thông
 • Học sinh tham gia trả lời câu hỏi trong chương trình Văn hóa giao thông
 • Học sinh sôi nổi xung phong trả lời câu hỏi trong chương trình Văn hóa giao thông
 • Học sinh tham gia trả lời câu hỏi trong chương trình Văn hóa giao thông
 • Học sinh tham gia trả lời câu hỏi trong chương trình Văn hóa giao thông
 • Học sinh tham gia trả lời câu hỏi trong chương trình Văn hóa giao thông
 • Học sinh chăm chú theo dõi chương trình