The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Tổng hợp thành tích nhà trường trong 5 năm học gần đây

BẢNG TỔNG HỢP DANH HIỆU KHEN THƯỞNG
Từ năm học: 2004 – 2009
Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Năm học

 
Danh hiệu khen thưởng
2004 -2005
- Trường đạt chuẩn quốc gia
- Trường tiên tiến xuất sắc
- Đảng bộ trong sạch vững mạnh
- Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh, dẫn đầu khối THPT.
2005 – 2006
- Huân chương Lao động hạng nhất
- Tổ GV ngoại ngữ nhận HCLĐ hạng Ba.
- 2 GV tổ NN nhận bằng khen Chính phủ.
- Đảng bộ nhận giấy khen của Quận uỷ Ba Đình là cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
- Truờng tiên tiến xuất sắc.
- Tổ chức công đoàn, đoàn TN vững mạnh.
2006 – 2007
- Trường tiên tiến xuất sắc
- Nhận cờ thi đua dẫn đầu khối THPT của Thành phố HN
- Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
- Công đoàn, đoàn TN vững mạnh
- 1 GV được băng khen của UBND thành phố HN
2007 - 2008
- Trường tiên tiến xuất sắc.
- Cờ thi đua của Chính phủ
- Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu
- Tổ Sinh thể nhận bằng khen của Bộ Giáo dục
-Công đoàn, đoàn TN vững mạnh.
2008 - 2009
 Đề nghị xét tặng:
- Trường tiên tiến xuất sắc
- Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND thành phố
- Huân chương Độc lập hạng Ba của NN
- Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu
- Công đoàn, Đoàn TN vững mạnh.