The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về việc đăng ký dự tuyển học bổng đi học tại Liên bang Nga năm 2024

Post by: webams | 05/12/2023 | 943 reads

Năm học 2024 - 2025, Việt Nam đã được cấp chỉ tiêu tuyển sinh vào các chương trình giáo dục trung cấp nghề, giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp bổ sung trong các tổ chức giáo dục đại học của Liên bang Nga với số lượng 1000 chỉ tiêu do Chính phủ Liên bang Nga thiết lập.

Căn cứ Văn bản số 096 ngày 25/8/2023 của Cơ quan đại diện Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam (Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội) thông báo về quy trình tuyển chọn công dân Việt Nam đi học theo chỉ tiêu học bổng của phía Nga cấp cho phía Việt Nam năm 2024, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thông báo cho các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2024 như sau:

Ứng viên có nguyện vọng đi học tại Liên bang Nga năm 2024 cần thực hiện đăng ký trên cổng hệ thống thông tin http://education-in-russia.com/ đến ngày 15/12/2023.

Ứng viên phải điền thật chính xác vào tờ khai (Анкета), cung cấp ảnh, scan hộ chiếu, scan kết quả học tập (hoặc giấy chứng nhận về thời gian học tập) và gửi tờ khai đã hoàn chỉnh ở trạng thái “để xác minh”.  

Đề nghị ứng viên tiếp tục theo dõi các trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cục Hợp tác quốc tế để đăng ký học bổng với Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2024. 

Lưu ý:

 - Ứng viên không đăng ký dự tuyển trên trang web của Nga: Education in Russia (https://education-in-russia.com) đến ngày 15/12/2023 sẽ không đảm bảo điều kiện cần để đăng ký học bổng Hiệp định với Liên bang Nga năm 2024.

- Ứng viên xem hướng dẫn đăng ký trên trên cổng hệ thống thông tin của phía Nga tại phụ lục đính kèm.

Trân trọng,

Theo Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo