The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG BÁO

Post by: webams | 08/02/2020 | 7560 reads

Kính gửi:

- Hội đồng Giáo dục

- Cha mẹ học sinh, học sinh toàn trường

Để đảm bảo an toàn sức khoẻ toàn Trường trong tình huống hiện tại, Ban giám hiệu đề nghị Hội đồng Giáo dục và học sinh toàn trường thực hiện nghiêm túc những Hướng dẫn, Khuyến cáo, đặc biệt những nội dung đã nêu tại Thông báo số 1 ngày 1/2/2020; Thông báo số 2 ngày 3/2/2020; Thông báo số 3 ngày 7/2/2020.

+ Ban chăm sóc sức khoẻ Nhà trường phối hợp với các Tổ trưởng chuyên môn để năm bắt tình hình sức khỏe của Giáo viên, Nhân viên; với GVCN để nắm bắt và cập nhật tình hình sức khoẻ của học sinh, báo cáo BGH theo quy định.

+ Phòng Y tế, bộ phận CSVC theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, phối hợp với Y tế phường, quận và các cơ quan hữu quan, sử dụng những biện pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo vệ sinh, an toàn môi trường làm việc hàng ngày ở toàn bộ các khu vực trong trường.

Trong tuần từ 10 đến 16 tháng 2, học sinh toàn trường sẽ ôn bài tại nhà theo lịch đã phổ biến và chỉ đạo của các Tổ trưởng chuyên môn, GVCN toàn trường. Để phát huy cao nhất hiệu quả ôn bài tại nhà của học sinh, kính đề nghị Cha, Mẹ học sinh toàn trường phối hợp với GVCN lớp chặt chẽ hơn, thường xuyên truy cập trang Web của Nhà trường để kiểm tra kết quả ôn tập và tiến độ nộp bài của học sinh, đôn đốc nhắc nhở HS truy cập trang web hàng ngày để hoàn thành số lượng, khối lượng bài theo quy định của Nhà trường.

Nhà trường tin tưởng rằng, với tinh thần kỷ luật và hợp tác cùng sự thấu hiểu thực tiễn bằng tư duy khoa học, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ cùng nhân dân Thủ đô và cả nước nhanh chóng đẩy lùi những diễn biến của 2019-nCoV! Mong các con học sinh toàn trường gìn giữ bản thân, quý trọng, đóng góp nhiều cho sức khoẻ cộng đồng và sử dụng thời gian tại gia đình một cách hữu ích nhất!

HIỆU TRƯỞNG 

Lê Thị Oanh

>> Lịch ôn tập các môn của học sinh theo hướng dẫn của Nhà trường