The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Lịch nhận hồ sơ vào 10 sau phúc khảo năm học 2021 - 2022

Post by: webams | 21/07/2021 | 3895 reads

Kính mời Cha Mẹ học sinh và học sinh xem chi tiết Hướng dẫn nộp hồ sơ bổ sung vào lớp 10:


Một số lưu ý khi tới nộp hồ sơ:

- Các Cha Mẹ học sinh và học sinh cần tự kiểm tra thân nhiệt tại nhà, in mẫu Tờ khai y tế, điền đầy đủ và nộp cho cán bộ tại cổng trường trước khi vào trường, thực hiện nghiêm túc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Trân trọng.