The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Kết quả triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Post by: webams | 26/05/2024 | 135 reads

Trong năm học 2023-2024, Đoàn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức học tập hiệu quả hai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và đạt được những kết quả tích cực. 

1. Đối với cán bộ đoàn: 

- Tên chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lịch ích chung.

- Phương pháp học tập: 

+ Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lịch ích chung" bằng hình thức học tập sáng tạo: thuyết trình, tổ chức trò chơi...

+ Xây dựng các bộ sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội bằng đồ họa thông tin (infographic), đồ họa chuyển động (motion-graphic) và phim ngắn về các nội dung của chuyên đề. Tổ chức tuyên truyền và cung cấp tài liệu để các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn học tập

2. Đối với đoàn viên, thanh niên: 

- Tên chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao

- Phương pháp học tập: 

+ Xây dựng các bộ sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội bằng đồ họa thông tin (infographic), đồ họa chuyển động (motion-graphic) và phim ngắn về các nội dung của chuyên đề. Tổ chức tuyên truyền và cung cấp tài liệu để đoàn viên, thanh niên học tập.

+ Thực hiện việc sát hạch, đánh giá, công nhận kết quả việc học tập các chuyên đề đối với đoàn viên gắn với việc thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”;

- Kết quả: Các đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia rèn luyện trên ứng dụng di động Thanh Niên Việt Nam, chủ động tham gia các hoạt động thể dục, thể thao do Đoàn trường tổ chức.