The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hướng dẫn làm bài ôn tập môn tiếng Anh tuần học 9/3 - 15/3/2020 cho khối THCS và THPT

Post by: webams | 11/03/2020 | 4445 reads

 

Tuần này khối 9 và 12 luyện tập theo dạng đề thi, sử dụng ứng dụng đã được giới thiệu ở tuần trước.
Các khối lớp còn lại sử dụng ứng dụng ở file đính kèm để kiểm tra kiến thức xã hội thuộc các chủ đề trong sách giáo khoa.