The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo chỉ tiêu và hướng dẫn tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2022-2023

Post by: webams | 07/02/2023 | 2206 reads

Căn cứ Công văn số 02/THPT-HNA ngày 04/01/2023 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Công văn số 04/THPTCVA-VP ngày 05/01/2023 của trường THPT Chu Văn An về đề xuất tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2022-2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo chỉ tiêu và hướng dẫn tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2022-2023. Nội dung chi tiết trong công văn đính kèm./.

>> CV so 28-sgd-ql vv Thông báo chỉ tiêu và hướng dẫn tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2022-2023