The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

Hệ song bằng tú tài tham gia Lễ hội Anh Quốc tại Hà Nội 10/11/2018

Post by: webams | 11/11 | 25501 reads
  • Các học sinh A-level chụp ảnh cùng Quốc Vụ Khanh Bộ Ngoại Giao Anh và các Thầy Cô giáo
  • Tiết mục hát Auld Lang Syne của các bạn học sinh lớp 6 Liverpool
  • Tiết mục hát song ca của các bạn học sinh lớp 6 Manchester, đệm đàn: lớp 10 Oxford
  • Độc tấu Accordion của học sinh lớp 6 Manchester
  • Các học sinh A-level chụp ảnh cùng Quốc Vụ Khanh Bộ Ngoại Giao Anh và các Thầy Cô giáo