The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

GẶP MẶT ĐỘI TUYỂN THAM DỰ KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THCS VÀ THPT

Post by: webams | 21/10 | 22408 reads
 • TS. Lê Thị Oanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
 • Dương Trung Kiên (12 Hoá 1- đội tuyển Hoá)
 • Trần Bảo Khuê (9D - đội tuyển Anh)
 • Đội tuyển toán khối THPT
 • Đội tuyển Tin khối THPT
 • Đội tuyển Lý khối THPT
 • Đội tuyển Sinh khối THPT
 • Đội tuyển Văn khối THPT
 • Đội tuyển Địa khối THPT
 • Đội tuyển tiếng Anh khối THPT
 • Đội tuyển tiếng Pháp khối THPT
 • Đội tuyển tiếng Nga khối THPT
 • Đội tuyển tiếng Trung khối THPT
 • Đội tuyển Toán khối THCS
 • Đội tuyển HOMC khối THCS
 • Đội tuyển Tin khối THCS
 • Đội tuyển Địa khối THCS
 • Đội tuyển Văn khối THCS
 • Đội tuyển tiếng Anh khối THCS
 • Đội tuyển Hoá khối THCS
 • Đội tuyển Sinh khối THCS
 • Đội tuyển Sử khối THCS
 • Đội tuyển Lý khối THCS
 • Đội tuyển Khoa học khối THCS