The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Chính thức ban hành hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2016

Post by: webams | 16/03/2016 | 4681 reads

>> Bộ GD&ĐT chính thức công bố phương án thi THPT quốc gia năm 2016

Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2016 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để thống nhất thực hiện quy chế tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ (gọi chung là các trường), các sở GDĐT một số nội dung.

Kính mời các Thầy Cô giáo và các em học sinh xem chi tiết tại công văn 981/BGDĐT-KTKĐCLGD

Theo Moet.gov.vn