The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi THPTQG 2017

Post by: webams | 25/06/2017 | 3142 reads

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2017 công bố đáp án chính thức các môn thi THPT QG 2017:

Đáp án bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Toán học kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Vật lý kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Hóa học kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Sinh học kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Tiếng Đức kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Tiếng Nga kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Tiếng Nhật kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Tiếng Pháp kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Tiếng Trung kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Lịch sử kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn Địa lí kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>> 

Đáp án bài thi môn GDCD kỳ thi THPTQG 2017: <<Tải về tại đây>>

Theo Website Bộ giáo dục