The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đáp án các môn thi chính thức trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Post by: webams | 04/07/2016 | 5280 reads

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CÔNG BỐ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI CHÍNH THỨC

TRONG KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016

Mời các Thầy Cô và các em học sinh xem đề và đáp án chi tiết dưới đây

1. Môn Toán:   Đề  -   Đáp án

2. Môn Văn:    Đề  -   Đáp án

3. Môn Anh:    Đề  -   Đáp án

Các môn Ngoại ngữ khác: Tiếng Pháp  -  Tiếng Nga  -  Tiếng Trung  -  Tiếng Nhật  -  Tiếng Đức

4. Môn Vật Lý:  Đề   -   Đáp án

5. Môn Hóa Học:   Đề   -   Đáp án

6. Môn Lịch Sử:    Đề   -   Đáp án    

7. Môn Địa Lý:     Đề   -   Đáp án 

8. Môn Sinh Học:  Đề   -   Đáp án

 

Theo Moet.gov.vn