Đăng bởi: webams | 26/03/2023 | 234
Đoàn học sinh Hà Nội tham dự vòng chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm...
Đăng bởi: webams | 25/03/2023 | 141
Cuộc thi Học sinh, Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp (SV_STARTUP) là cuộc thi khởi nghiệp cấp Quốc gia dành cho học sinh,...
Đăng bởi: webams | 01/03/2023 | 205
Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần học tập rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo của tất cả c...
Đăng bởi: webams | 22/12/2022 | 540
Theo Quyết định số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 2674/SGDĐT-CTTT, Quyết định số...
Đăng bởi: webams | 28/11/2022 | 280
Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến...
Đăng bởi: webams | 08/09/2021 | 4,254
Theo công văn số 2165/ĐHQGHN-KHCN, Quyết định số 2386/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết...