The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

[NHAT'21] CHUNG KẾT NGÀY HỘI ANH TÀI 2021: EUTHALIA

Post by: webams | 28/05 | 11759 reads
 • Tài năng Khối chuyên - Khối Chuyên Pháp
 • Tài năng khối chuyên - Khối Chuyên Trung
 • Tài năng khối chuyên - Khối Song bằng Tú tài
 • Tài năng khối chuyên - Khối Chuyên Lý
 • Phần thi Trang phục truyền thống - Top 10 Ams Ambassador
 • Đại sứ Tài năng - Đỗ Thành Long - Khối chuyên Sử
 • Đại sứ được yêu thích nhất - Nguyễn Hoàng Mỹ Linh - Khối Chuyên Địa
 • Đại sứ Phong cách - Nguyễn Phúc Anh - Khối Chuyên Nga
 • Tài năng khối chuyên - Khối Chuyên Anh
 • Tài năng khối chuyên - Khối Chuyên Nga
 • Tài năng khối chuyên - Khối Chuyên Sinh
 • Ban nhạc Chillies - Nghệ sĩ khách mời
 • Tài năng khối chuyên - Khối Chuyên Tin
 • Phần thi Trang phục Dạ hội - Top 10 Ams Ambassador
 • Đại sứ thân thiện - Phùng Khánh Huyền - Khối Chuyên Văn
 • Đại sứ Học vấn - Nguyễn Đình Phong - Khối Chuyên Lý
 • Tài năng khối chuyên - Khối Chuyên Địa
 • Tài năng khối chuyên - Khối Chuyên Toán
 • Tài năng khối chuyên - Khối Chuyên Văn
 • Tài năng khối chuyên - Khối Chuyên Hóa
 • Tài năng khối chuyên xuất sắc nhất - Khối Chuyên Sử
 • Phần thi ứng xử - Top 3 Ams Ambassador. Đại sứ Đỗ Phương Khanh - Khối Chuyên Anh đã xuất sắc chạm tới ngôi vị cao nhất.
 • Nhất Trại khối - Khối Chuyên Tin
 • Á quân Most Wanted Class NHAT'21 - Khối Chuyên Sử
 • Quán quân Most Wanted Class NHAT'21 - Khối Chuyên Địa