The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Lịch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2015

Post by: myph | 05/11/2014 | 5186 reads

(GDVN) - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015 sẽ được tổ chức vào các ngày 8, 9 và 10 tháng 1/2015.

Cụ thể, phạm vi nội dung thi theo Chương trình giáo dục THPT hiện hành và Chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT của Bộ GDĐT. 

Riêng đối với thi thực hành của các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học cụ thể như sau: Môn Vật lí: Phần Cơ học, Điện học, Quang học. Môn Hóa học: Phân tích định lượng. Môn Sinh học: Sinh thái thích nghi ở thực vật; Hoá sinh và Tế bào học;  Sinh lý học thực vật và Vi sinh học.

Về hình thức và đề thi, trong Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2015, tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) của thí sinh đối với các môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Thời gian làm bài thi nói của mỗi thí sinh là 10 phút; trong đó 5 phút chuẩn bị, 5 phút tiếp theo trả lời và ghi âm; thời gian làm bài của buổi thi thực hành là 90 phút.

Ành minh họa.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trực tiếp giao đề thi (chính thức và dự bị) cho Thủ trưởng đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi (địa điểm và thời gian giao nhận theo văn bản thông báo của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).

Bộ GD&ĐT quy định, người được cử đi coi thi môn Tin học, coi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và coi thi các môn Ngoại ngữ phải là giáo viên đang giảng dạy chính môn đó ở cấp THPT.

Ngoài ra, giáo viên được cử đi coi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học phải biết sử dụng thành thạo thiết bị thí nghiệm thực hành môn học; các giáo viên được cử đi coi thi các môn Ngoại ngữ phải biết sử dụng thành thạo thiết bị nghe đĩa CD và máy vi tính.

Các Hội đồng coi thi tổ chức 3 buổi thi; thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi từ 8 giờ.

Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày 8-1-2015: Thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn tin học.

Ngày 9-1-2015: Thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học; thi nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn tin học.

Ngày 10-1-2015: Thi thực hành các môn vật lý, hóa học và sinh học.

 

Theo Nguyễn Quân, giaoduc.net.vn