The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CỤM THANH XUÂN - CẦU GIẤY NĂM HỌC 2022 - 2023

Post by: webams | 01/12 | 9503 reads
 • Cuộc Thi Khoa học kỹ thuật cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy năm học 2022 - 2023.
 • Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc - Phó Ban Tổ Chức cuộc thi có đôi lời nhắn nhủ tới các đội thi.
 • Đội thi đạt giải Nhất đến từ trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
 • Đội thi đến từ trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
 • Đội thi đến từ trường THPT Cầu Giấy.
 • Đội thi đến từ trường THPT Khương Hạ.
 • Đội thi đến từ trường THPT Nguyễn Siêu.
 • Đội thi đạt giải Nhất đến từ trường THPT Nguyễn Siêu.
 • Đội thi đến từ trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 • Đội thi đến từ trường THPT Nhân Chính.
 • Đội thi đến từ trường THPT Nhân Chính.
 • Toàn đoàn cuộc thi Khoa học kỹ thuật trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
 • Toàn đoàn cuộc thi Khoa học kỹ thuật trường THPT Nhân Chính.
 • Đội thi đến từ trường THPT Nhân Chính.
 • Toàn đoàn cuộc thi Khoa học kỹ thuật trường THPT Nguyễn Siêu.
 • Công bố kết quả cuộc Thi Khoa học kỹ thuật cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy năm học 2022 - 2023.