The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN GIÁO VIÊN: Thầy Nguyễn Văn Bắc

Đưa lên bởi: webams | 29/06/2013 | 7136 lượt xem

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Thầy Nguyễn Văn Bắc.

2. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1984

3. Địa chỉ liên lạc: CỔ NHUẾ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI

4. Email liên hệ: bac.nvb@gmail.com 

5. Trang web cá nhân: bac.nvb@gmail.com 

6. Số điện thoại liên lạc: 0972111284

7. Giáo viên giảng dạy bộ môn: TIẾNG ANH

8. Thời gian học tập, giảng dạy và công tác tại trường:

Thầy Nguyễn Văn Bắc giảng dạy môn Tiếng Anh và công tác tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm 2011 cho đến nay.

 

II. CÁC KHÓA VÀ LỚP HỌC SINH THẦY ĐÃ GIẢNG DẠY

STT

Niên khóa

Lớp

Thông tin về lớp giảng dạy

1

2010-2013

Tin, Sử, Địa, Lý 2

 

2

2011-2014

Toán 1, Lý 1