Đăng bởi: anhph | 18/09/2021 | 27 Lượt xem
Bài dự thi viết về những câu chuyện, kỷ niệm cảm động có thật về tình cảm thầy trò ở vùng sâu, v...
Đăng bởi: webams | 16/09/2021 | 77 Lượt xem
Thực hiện Công văn số 9720/VP-KGVX ngày 13/9/2021 của Văn phòng UBND Thành phố về việc đảm bảo an toàn trong c...
Đăng bởi: anhph | 15/09/2021 | 13 Lượt xem
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với phương thức hiện đại, ứng dụng tiện ích...
Đăng bởi: anhph | 12/09/2021 | 92 Lượt xem
Thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW...
Đăng bởi: webams | 08/09/2021 | 2,556 Lượt xem
Theo công văn số 2165/ĐHQGHN-KHCN, Quyết định số 2386/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết...
Đăng bởi: webams | 07/09/2021 | 190 Lượt xem
Như đã được “nhá hàng” trước đó, buổi hội thảo hướng nghiệp “Amsers Gen Z Shaping the Future”...
Đăng bởi: webams | 25/08/2021 | 483 Lượt xem
Đỗ Bách Khoa - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là thành viên duy nhất của đoàn Việt Nam...
Đăng bởi: webams | 13/08/2021 | 405 Lượt xem
Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất cho học sinh đạt giải...