Đăng bởi: webams | 01/10/2021 | 745 Lượt xem
Từ ngày 1/10, thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc năm 2021, cuộc thi trực tuyến tìm...
Đăng bởi: webams | 21/09/2021 | 499 Lượt xem
Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. Thành phố sẽ xem xét cho học sinh quay trở lại trường v...
Đăng bởi: anhph | 18/09/2021 | 563 Lượt xem
Bài dự thi viết về những câu chuyện, kỷ niệm cảm động có thật về tình cảm thầy trò ở vùng sâu, v...
Đăng bởi: webams | 16/09/2021 | 511 Lượt xem
Thực hiện Công văn số 9720/VP-KGVX ngày 13/9/2021 của Văn phòng UBND Thành phố về việc đảm bảo an toàn trong c...
Đăng bởi: webams | 16/09/2021 | 277 Lượt xem
Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone được tổ chức vào ngày 16/9 hằng năm nhằm tăng cường sự hiểu biết về Nghị định thư Montreal, n...
Đăng bởi: anhph | 15/09/2021 | 444 Lượt xem
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với phương thức hiện đại, ứng dụng tiện ích...
Đăng bởi: anhph | 12/09/2021 | 577 Lượt xem
Thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW...
Đăng bởi: webams | 08/09/2021 | 3,962 Lượt xem
Theo công văn số 2165/ĐHQGHN-KHCN, Quyết định số 2386/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết...