Đăng bởi: webams | 12/12/2020 | 881 Lượt xem
Tác giả: Đỗ Quyên Lớp: Anh 2 1821 - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam   Không một từ điển hay trang Wikipedia n...
Đăng bởi: webams | 12/12/2020 | 782 Lượt xem
Tác giả: Mai Khánh Linh Lớp: Địa 1922 - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Đăng bởi: webams | 25/06/2020 | 17,298 Lượt xem
“Tuổi mới học giỏi đỗ Ams nhé!”, sinh nhật đầu năm nay, người anh của tôi đã chúc tôi như vậy. Tôi...
Đăng bởi: anhph | 02/07/2017 | 12,519 Lượt xem
Khi có người hỏi tôi học trường gì, tôi đều cảm thấy rất tự hào khi trả lời:" Cháu là học sinh trường...
Đăng bởi: webams | 28/06/2017 | 10,915 Lượt xem
Ngày xưa, khi vẫn chỉ còn là một đứa học sinh cấp 2, tôi đã từng được nghe kể rất nhiều về ngôi trường n...
Đăng bởi: webams | 23/06/2017 | 12,103 Lượt xem
Tôi, trong số vô vàn người, có thể được coi là may mắn!
Đăng bởi: webams | 17/12/2015 | 5,422 Lượt xem
Bài dự thi viết về trường MS 042