Đăng bởi: webams | 17/09/2021 | 55 Lượt xem
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện Chương trình gi...
Đăng bởi: webams | 09/07/2021 | 4,073 Lượt xem
Ngày 09/7/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra Công văn số 2500/SGDĐT-GDPT về việc hoàn...
Đăng bởi: webams | 24/06/2021 | 458 Lượt xem
Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu...
Đăng bởi: webams | 03/05/2021 | 1,306 Lượt xem
Ngày 03/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có Thông báo số 1142/SGDĐT-CTTT cho...
Đăng bởi: webams | 18/12/2018 | 2,133 Lượt xem
Ngày 14/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn số 5476/SGDĐT-CTTT gửi các...